English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Regulamin zajęć

 • Uczestnikiem zajęć (relaks, masaż indywidualny, grupowy, ćwiczenia z elementami jogi) może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych. 
 • Przeciwskazania to:
 • Rozrusznik (stymulator, kardiowerter serca). Ponieważ ma wbudowaną baterię. Jest to urządzenie wszczepione pod skórę koło serca wraz z elektrodami. Podczas masażu misami powstają drgania, które mogą zakłócić pracę urządzenia
 • Choroba Burgera i Raynauda
 • Kobieta do 3 miesiąca ciąży
 • W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna.
 • W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed zajęciami poinformować prowadzącą.
 • Osoby po niedawno przebytej operacji i mające poważne problemy zdrowotne oraz panie w ciąży zobowiązane są zgłosić to przed zajęciami.
 • MAMISY MAGDALENA GADOMSKA nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione w szatni, ani na sali, na której odbywać się będą zajęcia.
 • Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt będący własnością MAMISY MAGDALENA GADOMSKA. Sprzęt do relaksu i ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia sali ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 • Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą wziąć udziału w zajęciach.
 • Przed zajęciami należy wyłączyć telefon i zdjąć ozdoby (zegarek, pierścionki, pasek, kolczyki itp).
 • Strój podczas zajęć powinien być wygodny i niekrepujący ruchów. 
 • Około 1 godziny przed zajęciami nie powinno się spożywać już żadnych posiłków (2 godziny po dużym posiłku).
 • Podczas zajęć powinna panować cisza. Pomaga to w skupieniu i umożliwia wyciszenie się innym uczestnikom. 
 • Zajęcia stanowią integralną część, dlatego bardzo ważne jest, aby być na zajęciach punktualnie.
 • MAMISY MAGDALENA GADOMSKA zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych podczas zajęć.
 • MAMISY MAGDALENA GADOMSKA nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących, zajęć oraz zalecanych instrukcji.